ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับ

นายรัฐพงษ์ จันทร์ศรี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการแข่งขันการรีดนมวัว (เต้านมเทียม)

นายพีระพล คำหอม
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษา

นางสาวอริสา สวนทับทิม และ นายชัยพิพัฒน์ ล่ำสัน
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบรรจุถุงปลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันการแยกเพศปลา

นางสาวทิชาพร ก้องวิริยกุล
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง

ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ปี 2567 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

โพสต์เมื่อวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567
ไฟล์แนบ : 04.jpg 02.jpg 01.jpg 03.jpg
ทั้งหมด