หลักสูตรสร้างอาชีพ "การทำผงและซอสหมาล่าสำหรับขาย"

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสร้างอาชีพ

"การทำผงและซอสหมาล่าสำหรับขาย"

อบรมวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ค่าลงทะเบียน 250.- บาท/ท่าน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

โทรศัพท์: 056-219100 ต่อ 2301

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/sdK8hevAvQ4zbprk6

โพสต์เมื่อวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด