การประกวดผลงาน สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ - 5 มีนาคม 2567

ส่งผลงานมาที่ ait@nsru.ac.th

นำเสนอผลงาน วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1112


มีประกวด 3 ประเภท
เงินรางวัลที่ 1 จำนวน 1,500 บาท
เงินรางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท
เงินรางวัลที่ 3 จำนวน 500 บาท
แบบฟอร์ม รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสต์เมื่อวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด