อ.จักราวุฒิ เตโช ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความยอดเยี่ยม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์จักราวุฒิ เตโช
ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความยอดเยี่ยม

ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 2017 ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560

โพสต์เมื่อวันที่ : 30 ตุลาคม 2560
ไฟล์แนบ : 22519619_10215020718456832_6080046060117813172_n.jpg 22528124_10215020718536834_8415642122289241344_n.jpg 22528347_10215020721056897_4520380723925150722_n.jpg 22528333_10215020718816841_1102526254071868673_n.jpg 22539712_10215020724216976_2959536202702160537_n.jpg 22539775_10215020720296878_8596680526309692511_n.jpg 22539907_10215020726257027_9077588093218172891_n.jpg 22540025_10215020718856842_6436229380104477931_n.jpg 22540008_10215020720336879_186786179068703739_n.jpg
ทั้งหมด