ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม "เสริมทักษะอาชีพสร้างรายได้ด้านการแปรรูปอาหาร"

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะเพื่อสร้างอาชีพและธุรกิจสำหรับหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา

กิจกรรม “เสริมทักษะอาชีพสร้างรายได้ด้านการแปรรูปอาหาร”

จำนวน ๑๒ คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ณ สาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ​ #โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อสร้างอาชีพและธุรกิจสำหรับหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา

#สาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


โพสต์เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด