รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ - 17 พฤษภาคม 2564

#ใบสมัครออนไลน์ตามลิงค์ https://forms.gle/RF97yRCMZS2uEPa18
#ลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ตามระบบของมหาวิทยาลัย http://sd.nsru.ac.th/Election/

โพสต์เมื่อวันที่ : 12 พฤษภาคม 2564
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด