นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561

**นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

คว้า 6 รางวัล จากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561

**ประเภทของใช้ของตกแต่ง ได้แก่** 1. นางสาวนุสบา นกทอง รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท 2. นางสาวเขมฤทัย วรทอง และ นายกฤษฏิ์ สีสัน (ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบ) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 3. นายวีระวุฒ นิพนธ์ รางวัล ชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท **ประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ได้แก่** 1. นายวีระวุฒ นิพนธ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท 2. นางสาวนุสบา นกทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 3. นายคมน์คณิต เกิดโพชา รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท **โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์**

โพสต์เมื่อวันที่ : 4 ตุลาคม 2561
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด