ผศ.ดร.พรพรรณ จิอู๋ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จิอู๋

**อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร**

โพสต์เมื่อวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด