ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยได้รับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ Pre-Talent Mobility

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยได้รับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ Pre-Talent Mobility

การพัฒนากระบวนการผลิตหลังคาเมทัลชีท เพื่อลดความสูญเปล่า

ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการทรัพยากรการพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โพสต์เมื่อวันที่ : 5 กรกฎาคม 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด