ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุกัญญา สุจริยา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.สุกัญญา สุจริยา

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (พืชไร่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2562
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด