รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามโครงการยุวเกษตรกร ประจําปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาตาม

โครงการยุวเกษตรกร ประจําปีการศึกษา 2566

รับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2566 - 29 พฤษภาคม 2566

ประกาศการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1o7rnefV247-90Qq2bTOJwre0Og_9FVGh/view?fbclid=IwAR0HP6npMCgGnckxCkD0u_pDEEFiz7YoZJgudVRcEzscSC77U7RWuM3eVRs
แบบฟอร์มการสมัครรับทุน https://drive.google.com/file/d/16YQThzr9pNuAqd6QwcDx6sEq7yBIG45b/view?fbclid=IwAR06YMD83blXxfSgmnN5CwUh0WYC5ZRRWT72sJuqKRc7ecEcm7mRoxfExq4 #สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ #ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร #คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โพสต์เมื่อวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด