ผศ.วัชระ ชัยสงคราม ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ ชัยสงคราม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

โพสต์เมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม 2563
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด