ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ได้รางวัล Award for excellent

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์

ได้รางวัล Award for excellent

จากการประกวด The international festival TRIBUTE TO THE GREAT WRITERS OF WORLD

พร้อมแสดงนิทรรศการเผยแพร่ 11 แห่ง ในโรมาเนีย

The international festival TRIBUTE TO THE GREAT WRITERS OF WORLD, opened in 11 exhibitions from different cities in Romania.

โพสต์เมื่อวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด