ผศ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"**

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ(การจัดการและโลจิสติกส์)

โพสต์เมื่อวันที่ : 1 พฤษภาคม 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด