นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ได้รับ❤️

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566
CRU Robot 14th : SMR Green Energy for All
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วันที่ 13 ธันวาคม 2566

โพสต์เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด