ขอแสดงความยินดี กับ นายติณณภพ บำรุงศรี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

นายติณณภพ บำรุงศรี

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ

ในกิจกรรมการประกวด MeStyle YOUNG GRAPHIC DESIGNER CONTEST “อัตลักษณ์ไทย อย่างมีสไตล์” SEASON 2

รายเอียดเพิ่มเติม

โพสต์เมื่อวันที่ : 19 ตุลาคม 2566
ไฟล์แนบ : 396495349_710380141136570_2183460835748833614_n.jpg
ทั้งหมด