ผศ.ชื่นจิต พงษ์พูล ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โพสต์เมื่อวันที่ : 29 กันยายน 2563
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด