รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ได้รับรางวัล “เพชรพระนคร” สาขาทัศนศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์

บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

รางวัล “เพชรพระนคร” สาขา ทัศนศิลป์

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
สืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โพสต์เมื่อวันที่ : 5 กรกฎาคม 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด