โครงการอบรมระยะสั้น "การสร้างสรรค์งานหัวโขน รุ่นที่ 2"

ขอเชิญ ครูศิลปะ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจรักในงานศิลปะไทย เข้าร่วม
**โครงการอบรมระยะสั้น “การสร้างสรรค์งานหัวโขน รุ่นที่ ๒”
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒**
**หลักสูตร ๑ การเขียนหน้าโขนเล็ก - พิเศษ ปิดทอง
** **หลักสูตร ๒ การหล่อหัวโขนเล็ก - หัวเรซิ่น **
**เรียนวันเดียวกัน เลือกเรียน ได้ ๑ หลักสูตร **
เพียงครอสละ ๒,๕๐๐ บาท เท่านั้น จัดเต็มอุปกรณ์ครบชุด คุ้มแสนคุ้ม สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นอาชีพเสริม หรือ อาชีพหลักได้เลย

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
หัวโขนเล็กแบบสำเร็จ พร้อมอุปกรณ์เขียนหน้าครบชุด
คู่มือเอกสารการอบรม อย่างละเอียด
พร้อมแนวทางการต่อยอดเชิงพาณิชย์
รับเพียง ๒๐ ท่าน เท่านั้น
ค่าอุปกรณ์ครบชุด ท่านละ ๒,๕๐๐ บาท
พร้อมด้วย อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ ๒ มื้อ อาหารกลางวัน วันละ ๑ มื้อ

ผู้สอนโดย
อาจารย์นันชุลี กันเพ็ชร I อาจารย์สิตานัน กันเพ็ชร
อาจารย์สำรวย งามนิยม I อาจารย์ธนากร หัสนัย
ครูโขนและทีมงานกันเพ็ชรบ้านละคร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ที่มีประสบการณ์เขียนหน้าโขนมากกว่า ๒๐ ปี
พร้อมด้วยทีมวิทยากร
ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม และ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปี ๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**[ลงทะเบียนสมัคร](http://training.nsru.ac.th/index.php?page_name=ait) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒******

โพสต์เมื่อวันที่ : 3 กันยายน 2562
ไฟล์แนบ : 62-0238 ประบาสัมพันธ๜โครงการ รุ่น 2.pdf
ทั้งหมด