รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะเพื่อสร้างอาชีพและธุรกิจสำหรับหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษา

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะเพื่อสร้างอาชีพและธุรกิจสำหรับหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

คลิกสมัคร

โพสต์เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2566
ไฟล์แนบ : ประกาศรับสมัคร.pdf
ทั้งหมด