อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับทุนต่อเนื่อง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับทุนต่อเนื่อง

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4


โพสต์เมื่อวันที่ : 5 กันยายน 2565
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด