ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การจัดการฟาร์ม การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง
“การจัดการฟาร์ม การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ ฟาร์มสุขโตฟาร์ม ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

โพสต์เมื่อวันที่ : 12 มกราคม 2564
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด