เลื่อนกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เอง (เมล็ดพันธุ์ข้าว)

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เอง (เมล็ดพันธุ์ข้าว) จากเดิม 25-26 พฤษภาคม 2564 เป็น 21-22 มิถุนายน 2564 ณ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)


โพสต์เมื่อวันที่ : 21 พฤษภาคม 2564
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด