รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง (โควตา)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทรับตรง (โควตา)
ระหว่างบัดนี้ - 30 กันยายน 2559 [รายละเอียดเพิ่มเติม](http://ait.nsru.ac.th/Quota60/index.php)

โพสต์เมื่อวันที่ : 31 สิงหาคม 2559
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด