เชิญชวนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางคณะ ขอเชิญชวนอาจารย์บุคลากรและหน่วยงานของคณะส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเอกสารด้านล่าง

โพสต์เมื่อวันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด