รับสมัครทุนการศึกษาบรมราชภิเษก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รับสมัครทุนการศึกษาบรมราชภิเษก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2566

**สามารถส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2** [โหลดประกาศรับสมัคร](https://s.nsru.ac.th/KxKRQ)
[โหลดใบสมัครตามลิงค์](https://s.nsru.ac.th/ksVhH)

โพสต์เมื่อวันที่ : 17 กรกฎาคม 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด