สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
กิจกรรมที่ 1 : การเพาะเห็ดในตะกร้าและท่อนไม้
กิจกรรมที่ 2 : การทำไส้กรอกปลาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ 3 : นวัตกรรมการดัดแปลงโรงเรือนลดอุณหภูมิเพื่อเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์

โพสต์เมื่อวันที่ : 27 มิถุนายน 2561
ไฟล์แนบ : กำหนดการโครงกา1.pdf
ทั้งหมด