รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รับรางวัลดีเด่น

**คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ**

รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทการ์ตูนไอเดีย ห้วข้อ "เบื้องหลัง"

**โครงการประกวดภาพการ์ตูนไอเดีย ปี 2017
ประเภทภาพการ์ตูนไอเดียแบบช่องเดียว (Cartoon Idea)
หัวข้อ “เบื้องหลัง : Behind the scene”**

จัดโดย
หลักสูตรคอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มา : https://www.facebook.com/rsucartoonideacontest/

โพสต์เมื่อวันที่ : 22 พฤษภาคม 2560
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด