ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน รับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เข้ารับพระราชทาน โล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น

ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญา ในการบริการวิชาการสู่ความเข็มแข็งและยั่งยืนของชุมชน"
ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โพสต์เมื่อวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559
ไฟล์แนบ : S__14712851.jpg S__14729252.jpg
ทั้งหมด