นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 และ รางรัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ
**นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ**
ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1
สมาชิกได้แก่
1.นายพิษณุ อ่ำคล้อย (เก้า) ปี.4 - สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
2.นายอดิศักดิ์ คงเจริญ (ไอซ์) ปี.4 - สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
3.น.ส.สุภาธร แสงมุกข์ (ขนุน) ปี.1- สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
4.นายภูวภัสสร์ งามแสน (น๊อต) ปี 4 - สาขาวิชาการตลาด
5.นางสาวชลิตา จำปาเงิน (อิ๋ว) ปี 4 - สาขาวิชาการตลาด
และ
รางรัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
สมาชิกได้แก่
1.นางสาวชลิดา เกตุสง่า (มิว) ปี.1 (เทียบโอน) - สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
2.นางสาวทิพย์วารส จุนทะศรี (บีม) ปี.1 (เทียบโอน) - สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
3.น.ส.กรวิภา ปาดอนไพร (ฝ้าย) ปี.1 - สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
4.นายสิริศักดิ์ กิจวิทย์ (ไอซ์) ปี 4 - สาขาวิชาการตลาด
5.นางสาวธนัญญา เผือกกล่อม (นิ้ง) ปี 4 - สาขาวิชาการตลาด

ในการประกวดคลิป vdo โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ⭐️
กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup
โจทย์ “นำเสนอธุรกิจโดดเด่น สุดยอดเพชรประจำท้องถิ่น

โพสต์เมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2563
ไฟล์แนบ : 91172.jpg
ทั้งหมด