ผศ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง**


โพสต์เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2562
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด