นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะด้านการออกแบบ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะด้านการออกแบบ . #**รางวัลชนะเลิศ** การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมทางการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ นายพรรษกร แจ่มอำพร l นายณัฐภัทร์ พักเกาะ . #**รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1** การนำเสนอผลงานนักศึกษา [ โปรเจค วิจัย บริการวิชาการ ] น.ส.อุรชา แก้วไพฑูรย์ l น.ส.ปวีณา แย้มกันชู . #**รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1** การแข่งขันถ่ายภาพ [ ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน ] นายกมลภพ สารแก้ว l น.ส.พิมพ์มาดา พอควร . #**รางวัลชมเชย** การแข่งขันทักษะ Sketch Design น.ส.ณัฐวดี พรมสี l นายธนกฤต สุดจิตร

โพสต์เมื่อวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566
ไฟล์แนบ : แบบ 11.jpg แบบ 12.jpg แบบ 13.jpg
ทั้งหมด