ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ผลการคัดเลือกประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คือ
**นายธนากร แหยมพันธ์**
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

โพสต์เมื่อวันที่ : 21 มีนาคม 2562
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด