กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน

กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ลดเงินต้น - ลดดอกเบี้ย กู้เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ให้สิทธิพิเศษเฉพาะผู้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 - 2566 เท่านั้น รายละเอียด https://www.studentloan.or.th/th/knowledgemedia/1570777522 ประกาศ https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/knowledge/Human%20cap.1.pdf

โพสต์เมื่อวันที่ : 15 ตุลาคม 2562
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด