เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน"

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง

“การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน”

ในวันเสาร์ที่ 8 และเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์และโรงเรือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

โพสต์เมื่อวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด