ทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2566

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2566

จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การสมัคร คลิ๊ก

โพสต์เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด