กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

สืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ

และเชิญชมการประกวดนางนพมาศ, รำวงย้อนยุค, บุธกิจกรรมต่างๆ มากมายภายในงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ อาคาร 1, อาคาร 10, และอาคาร 11

โพสต์เมื่อวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด