เชิญร่วมอนุรักษ์และสือสานประเพณี วันลอยกระทง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี

วันลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ณ ริมสระน้ำ บริเวณศาสตร์พระราชา ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

โพสต์เมื่อวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด