โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 3

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจในการประกอบธุรกิจ
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการ"เปลี่ยนวิจัยบนหิ้ง มาขึ้นห้าง"
บูรณาการองค์ความรู้ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
ประสานงานโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
**ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์**

“Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 3

**วันที่ 4-6 มิ.ย.2561 @ ห้องประชุม1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

โพสต์เมื่อวันที่ : 24 พฤษภาคม 2561
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด