ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่นในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"**

ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

โพสต์เมื่อวันที่ : 3 สิงหาคม 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด