ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า”
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 20-21 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 3 จัดอบรมวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 4 จัดอบรมวันที่ 12-13 มิถุนายน 2564
สถานที่จัดอบรม อาคาร 6 อาคารแปรรูปอาหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยนุช ภูกันแล้ว เบอร์โทร 086-0789099
สมัครออนไลน์ตามลิงค์ : https://forms.gle/LFsSKKP2re13Jopm6
หมายเหตุ** รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 20 ท่านเท่านั้น**

โพสต์เมื่อวันที่ : 12 มกราคม 2564
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด