นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

**น.ส.ภาพิมล มดแดง**

นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) **ได้รับทุนการศึกษาจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี** จำนวน8,000บาท

โพสต์เมื่อวันที่ : 5 สิงหาคม 2560
ไฟล์แนบ : 371.jpg 332.jpg
ทั้งหมด