เรียนเชิญร่วม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตรฺ์เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน หรือผู้สนใจทั่วไป ได้สัมผัสประสบการณ์จริง อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างจิตสำนึก กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสต์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ให้มีสมรรถภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขัน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมร่วมสนุกกับสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกมากมาย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงาน [สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563](http://st.nsru.ac.th/st2019/scienceweek/weekscience.html)

โพสต์เมื่อวันที่ : 4 สิงหาคม 2563
ไฟล์แนบ : poster63.jpg
ทั้งหมด