รศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ

**อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาอุตสาหกรรมศึกษา**

โพสต์เมื่อวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด