ประกาศรายชื่อผู้มีได้รับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2566

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรายงานตัวและรับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1114 อาคาร 11 ชั้น 1

*ให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย*

โพสต์เมื่อวันที่ : 10 สิงหาคม 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด