รศ.จามรี เครือหงษ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์จามรี เครือหงษ์

**อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**

โพสต์เมื่อวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด