ผศ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สว่าง แป้นจันทร์

**ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ**
เครดิตภาพ : สถาบันวิจัย ม.ราชภัฏนครสวรรค์

โพสต์เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2565
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด