สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ และรางวัล Popular vote

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563
นักศึกษาและอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังการประกาศผลการแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ**นักศึกษาสาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ** สามารถคว้า
รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัล Popular vote
มาได้ ในการแข่งขันผลิตวีดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความยาว 98 วินาที
**เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สู่ 98 ปี ในหัวข้อ "เลือกการเรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง"**
ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดขึ้น โดยมีรายชื่อนักศึกษาและผลงานที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน เลือกการเรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง
1) นายอภิสิทธิ์ สิงขรแก้ว
2) นายกัณชาติ จิตรสถาพร
3) นายณัชติพงศ์ เหมพันธ์
ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชื่อผลงาน เปลี่ยนความคิด เปิดประสบการณ์เพื่ออนาคต
1 นางสาวพรหมศิริ ชูวิเชียร
2) นางสาวสรีญา สุทธิศักดิ์
3) นางสางวันวิษา อินทร์แรม
ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000าท

รางวัล Popular vote ชื่อผลงาน เส้นทาง ความฝัน ความสำเร็จ
1) นายเอกพงษ์ เจริญผล
2 นายอดิศักดิ์ คงเจริญ
3 นายธนกร เกิดแก้ว
ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โพสต์เมื่อวันที่ : 29 กันยายน 2563
ไฟล์แนบ : 118617806_3238208896272669_1770175338375330987_o.jpg 118703526_3238203976273161_6540572605388635875_o.jpg 118579385_3238210159605876_6770182386902775831_o.jpg 118572829_3238204136273145_8337958887397314957_o.jpg 118604444_3238204492939776_1210492539648796616_o.jpg 118809764_3238206216272937_5302079564114455380_o.jpg 118611098_3238204369606455_5757108362421289009_o.jpg
ทั้งหมด