นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (CIV)

**สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ **
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ในการจัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ (One Day Trip บ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี)
การประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Industry Village (CIV)
ในกิจกรรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชนภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา
โดย กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินกิจกรรม โดย
#สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
#คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สนับสนุน โดย
#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
#สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รอไป จัดทริปจริงร่วมกับชุมชน วันที่ 8 พ.ย.63 ณ บ้านสวนขวัญ จ.ลพบุรี และเข้ารับโล่ เงินรางวัล ที่กรุงเทพมหานคร ในลำดับต่อไป
CR: [facebook สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ](https://www.facebook.com/BFA.CDB/)

โพสต์เมื่อวันที่ : 22 ตุลาคม 2563
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด