ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 14 ชั้น 1 [รายละเอียด](http://ait.nsru.ac.th/Quota60/index.php)

โพสต์เมื่อวันที่ : 10 ตุลาคม 2559
ไฟล์แนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว ปี 2560.pdf
ทั้งหมด